Spelling bootcamp

Voor wie?

‘Is kikker nu met 1 of 2 k’s? En schrijf ik leren nu met 1 of met 2 ee’s? Met welke g/ch schrijf ik vrachtauto? En met welke ou/au?’ Hoor je deze vragen geregeld bij je kind? En houdt je kind van bewegen? Dan is de spelling bootcamp echt iets voor hem/haar!

Foto B goed

Inhoud

Tijdens de spelling bootcamp staat bewegen centraal. De spellingsmoeilijkheden worden gevisualiseerd en door het gebruik van kleuren worden deze beter onthouden. Om de spellingsmoeilijkheden te automatiseren worden parcours afgelegd en spellen gespeeld, waarbij de kleuren herhaald worden. Op deze speelse en beeldende manier groeit het vertrouwen van het kind ten opzichte van de spellingsregels. Wat kan je verwachten van de spelling bootcamp:

  • Veel beweging 
  • Veel kleur
  • Aandacht voor het kind
  • Plezier in spelling
  • Meer zelfvertrouwen
  • Een bootcamp certificaat 

Soorten bootcamps

  • Groep 3/4: hoe schrijf ik het woord? (au/ou, ij/ei)
  • Groep 4 t/m 8 wanneer welke regel? (klankgroepen woorden: open/gesloten lettergrepen)
  • Groep 6 t/m 8 d, t of dt? (werkwoordspelling)